สมาคมประกันชีวิตไทย แก้ปัญหาประกันชีวิตผู้สูงอายุ

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบผู้สูงอายุเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่กลุ่มผู้เอาประกันภัยที่เป็นเป็นผู้สูงอายุและครอบครัว ให้ได้รับความช่วยเหลือเยียวยา หากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันประชาชนจำนวนมากยังคงมีความเข้าใจสับสนระหว่างการประกันชีวิตแบบผู้สูงอายุ และการประกันชีวิตแบบทั่วไปที่ให้ความคุ้มครองคล้ายแบบผู้สูงอายุแต่มีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แตกต่างออกไปทำให้เกิดปัญหาร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง